P&P Tatabahasa

 RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran :
Bahasa Melayu
Kelas  :
Tahun Tiga Bakawali
Tarikh :
06 Oktober 2011
Masa :
1020 – 1120 pagi
Tema :
Tatabahasa
Tajuk :
Pantun Nasihat
Bilangan Murid :
36 Orang
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama
5.2
Aras 2
i.              Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan, intonasi dan gaya penyampaian yang betul.

Fokus Sampingan
8.2
Aras 1
i.              Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi.

Objektif Pembelajaran :
 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat ;

1)      Membaca pantun empat kerat dengan sebutan, intonasi dan gaya yang betul.
2)      Membina 4 ayat tunggal yang lengkap berdasarkan kata adjekitf yang diberikan.
3)      Menyatakan 2 nilai pengajaran yang terdapat di dalam pantun dengan betul.
Pengisian Kurikulum :
         i.            Ilmu – Pendidikan Muzik
       ii.            Nilai – Yakin diri
      iii.            KBT – KB : menjana idea
                        TKP : interpersonal
Sistem Bahasa :
Sistem Bahasa : Tatabahasa – kata adjektif
Kosa kata – terang, gembira, baik, tinggi
Bahan Bantu Belajar :
 Lembaran Pantun
Pengetahuan Sedia Ada :
Murid pernah membaca pantun dua kerat pada P&P yang lalu.
Fasa
Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran
NotaSet Induksi
 (5 Minit)Menaiki Kenderaan


1.       Guru meminta seorang murid ke hadapan untuk membaca satu pantun teka-teki.
2.       Murid-murid diminta untuk meneka jawapan yang sesuai untuk pantun teka-teki yang diperdengarkan tadi.
3.       Bincang jawapan yang diberikan oleh murid.
4.       Guru menyatakan tajuk pelajaran pada hari ini.

KBT : menjana ideaLangkah 1
 (15 minit)
Pantun Nasihat

Bacaan Mekanis

1. Guru mengedarkan lembaran pantun kepada murid-murid.
2. Murid-murid dikehendaki membaca pantun yang diedarkan tadi dengan senyap.
3. Beberapa orang murid dipilih untuk membaca pantun di hadapan kelas.
4. Guru membincangkan maksud pantun dalam sesi soal jawab dengan murid.

BBB : lembaran pantun
KBT : Berbahasa
Ilmu: muzik
Nilai: Kerajinan


Langkah 2
 (5 minit)
Nyanyian
Rasa Sayang1.    Berpandukan lagu Rasa Sayang, murid diminta menyanyikan pantun tersebut beramai-ramai sambil bertepuk tangan.
2.    Murid menyatakan perasaan mereka setelah menyanyi tadi.

BBB : lembaran pantun

Nilai : kerjasama

Langkah 3
(20 minit)

Kata Adjektif
1.       Guru menerangkan tentang kata adjektif dan memberikan contoh kata adjektif yang terdapat di dalam pantun.
2.       Guru meminta murid mencari beberapa kata adjektif yang terdapat di dalam pantun.
3.       Beberapa orang murid diminta tampil ke hadapan untuk menulis kata adjektif yang mereka dapat.
4.       Bincangkan jawapan murid.
5.       Murid diminta memberikan kata adjektif yang lain.

BBB: lembaran pantun
Nilai : Yakin Diri


Langkah 4
(10 minit)


Latihan
1.       Murid dikehendaki membina ayat tunggal berdasarkan kata adjektif yang telah dibincangkan tadi.
2.       Latihan ditulis didalam buku tulis tatabahasa.
3.       Guru memberi bimbingan kepada murid yang lemah dan kurang faham.
 BBB: Buku Aktiviti m/s 20

Refleksi/
Penutup
(5 minit)Rumusan

1.       Guru berbincang dengan murid tentang nilai pengajaran yang terdapat di dalam pantun.
2.       Guru merumuskan isi pelajaran.


KBT : Menilai


Lampiran 1

Lembaran Pantun

Pantun Nasihat

Terang bulan nampak bercahaya,
         Ceria gembira si anak muda;
Tabiat membaca jadikan budaya,
         Ilmu pengetahuan bertambah di dada.

Jasa guru jangan dilupa,
         Agar menjadi pelajar baik sempurna;
Dengan nasihat ibu dan bapa,
         Kelak menjadi manusia berguna.

Layang-layang tinggi di awan,
         Jatuh tersangkut di dahan jati;
Berhati-hati memilih kawan,
         Jangan nanti anda dikhianati.

Putih sungguh si anak angsa,
Berenang-renang di dalam paya;
Janganlah lekas berputus asa,
         Sekiranya adik ingin berjaya.

Rotan dan buluh di buat titi,
         Banyak di tanam di tengah halaman;
Berbudi bahasa dan halus pekerti,
         Tentu kita disenangi teman.Refleksi 
Pengajaran dan pembelajaran pada kali ini ingin menekankan aspek tatabahasa iaitu 'kata adjektif'. Kekuatan yang di lihat dalam pengajaran dan pembelajaran ini ialah murid dapat menyatakan kata adjektif yang terdapat didalam pantun. Selain itu, murid juga dapat menyebut dan menyenaraikan beberapa lagi kata adjektif yang mereka ketahui. Ini mungkin disebabkan murid pernah diberi nota kata adjektif pada pelajaran yang lepas. 

Ayat yang dibina oleh murid juga baik dan ada peningkatkan daripada pelajaran yang lepas. Murid membina ayat yang lengkap iaitu ada subjek dan prediket. 

Kelemahan yang saya dapat lihat dalam pengajaran dan pembelajaran pada kali ini ialah penggunaan huruf besar yang betul di dalam ayat. Saya nampak beberapa orang murid yang melakukan kesilapan tersebut. Murid tersebut menulis huruf besar di dalam perkataan. Contohnya 'buDaya' dan 'baPa'. Jadi perlu menegur murid tersebut dan membetulkan kesilapan yang dilakukan. 

Pada pengajaran akan datang, saya perlu lebih teliti tentang masalah ini. Setiap kali membuat latihan menulis, saya perlu tekankan tentang penggunaan huruf besar yang betul. Murid yang dikenal pasti melakukan kesilapan tersebut akan diberi bimbingan dari semasa ke semasa untuk mengelakkan kesilapan ini berulang lagi. 
 

No comments:

Post a Comment