P&P Tahun 1


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Mata Pelajaran :
Bahasa Melayu
Kelas  :
Tahun Satu Bakawali
Tarikh :
6 Oktober 2011
Masa :
0750 – 0820 pagi
Tema :
Pertanian
Tajuk :
Kebun Sayur
Kemahiran :
Tatabahasa
Konsep :
Berunsur Maju
Bilangan Murid :
20 Orang
Standard Pembelajaran :
Fokus Utama
5.1.1
Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks. 

Fokus Sampingan
2.1.3
Mengeja dan membatang suku kata tertutup dengan sebutan yang betul.

Objektif Pembelajaran :
 Pada akhir pengajaran:
  1. Murid dapat menggunakan 4 kata nama am yang mudah dengan betul.
  2. Murid dapat mengeja dan membatang 4 suka kata tertutup dengan sebutan yang betul.
  3. Murid dapat membezakan sayur jenis daun dan sayur jenis buah.
Pengisian Kurikulum :
  1. Ilmu:  Kemahiran Hidup
  2. Nilai: Kerajinan dan kerjasama
  3. KBT : Belajar cara belajar, mengumpul dan mengelas dan menyuai padan.
Sistem Bahasa :
Kata Nama Am
Bahan Bantu Belajar :
Gambar, Petikan, Kad Perkataan, Slaid MS Power Point dan Buku Aktiviti

Pengetahuan Sedia Ada :
Murid pernah pergi ke kebun dan melihat beberapa jenis sayur-sayuran di rumah mereka.

Pendekatan Pengajaran :
Pendekatan Deduktif
ü  Guru memulakan pengajaran dengan memberikan generalisasi.
ü  Murid meneruskan pembelajaran berdasarkan generalisasi
ü  Murid akan mencuba membuat generalisasi

Fasa
Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran
Nota
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Permulaan/
Mencungkil idea
 (3 Minit)

Pekebun

(memberi generalisasi)
1.    Guru menunjukkan gambar kepada murid-murid.

2.    Guru meminta murid menyatakan apa yang ditunjukkan di dalam gambar.

3.    Guru menyatakan tajuk pelajaran
  i.        Murid melihat gambar yang ditunjukkan.

 ii.        Murid menyatakan apa yang terdapat di dalam gambar.
BBB: Gambar Pekebun

KBT : menjana idea
Menstruktur/ Menstruktur semula
 (15 minit)Sayur-sayuranPetikan “Kebun Sayur”

Bacaan Mekanis
Kata Nama Am

(Pemahaman terhadap generalisasi)
1.    Guru menayangkan slaid gambar.
2.    Guru memilih murid untuk menyebut nama sayur yang dilihat di dalam gambar tersebut.
3.    Guru menunjukkan petikan di hadapan kelas.
4.    Seorang murid dipilih untuk mengetuai bacaan petikan tersebut.
5.    Guru berbincang dengan murid tentang isi petikan tersebut.
6.    Guru menerangkan tentang kata nama am yang terdapat dalam petikan.
7.    Murid mengeja dan membaca semula kata nama am yang dipamerkan oleh guru secara kelas.

  i.        Murid melihat tayangan slaid.

 ii.        Murid menyebut nama sayur.iii.        Murid membaca petikan tersebut.


iv.        Murid mendengar penerangan daripada guru.v.        Murid mengeja dan membaca kad perkataan yang ditunjukkan.
BBB : Slaid MS Power Point “gambar sayur-sayuran”
petikan “Kebun Sayur” 
 Kad perkataan Kata Nama

KBT : Berbahasa
Ilmu: Kemahiran Hidup
Nilai: Kerajinan dan bekerjasama

Aplikasi Idea
 (10 minit)Mencatat maklumat


(murid membuat generalisasi)

1.    Guru meminta murid mengambil buku aktiviti dan melihat muka surat 30.

2.    Murid diminta membaca dan memahami maklumat untuk membuat klasifikasi.

3.    Guru menyuruh murid t mencatat maklumat untuk diklasifikasikan berdasarkan sayur jenis buah dan sayur jenis daun.

  i.        Murid mengambil buku aktiviti masing-masing.

 ii.        Murid membaca maklumat dengan teliti.iii.        Murid membuat catatan untuk mengelaskan sayur jenis buah dan sayur jenis daun.
BBB : Buku Aktiviti Jilid 2

KBT : Mengumpul dan mengelaskan

Nilai : Kerajinan
Refleksi/
Penutup
(2 minit)


Aktiviti suai padan

Rumusan

1.    Guru menayangkan slaid aktiviti suai padan.

2.    Murid dikehendaki menyelesaikan aktiviti tersebut.

3.    Guru merumuskan isi pelajaran

  i.        Murid membuat aktiviti suai padan.

 ii.        Murid mendengar rumusan daripada guru.
BBB : Slaid MS Power Point

KBT : Menyuai padan


Lampiran 1
Gambar Pekebun

Pekebun


Lampiran 2
Slaid MS PowerPoint “Sayur-Sayuran”Lampiran 3
Slaid MS PowerPoint

Kebun sayur

Ini kebun sayur.
Ini kebun sayur datuk saya.
Saya suka tolong datuk di kebun sayurnya.
Di kebun sayur datuk saya ada kobis, kacang
panjang, tomato, dan kangkung.


Lampiran 4

Kad perkataan “Kata Nama Am”

kobis
tomato
datuk

kacang panjang
kangkung


Lampiran5

Latihan dalam Buku Aktiviti Bahasa Malaysia Jilid 2  m/s 30


Refleksi  


Pengajaran dan pembelajaran pada hari ini berjalan seperti yang dirancang. Pada hari ini, suara saya jelas telah memudahkan murid mendengar dan membantu pemahaman murid terhadap apa yang disampaikan oleh saya. Oleh itu, ia memberi kesan kepada tumpuan dan fokus murid kepada penyampaian isi pelajaran tanpa menghiraukan gangguan-gangguan lain. 

Arahan yang jelas merupakan kekuatan yang dikenalpasti dalam penyampaian pelajaran. Arahan yang diberi jelas, memudahkan murid faham, seterusnya melakukan tugas mengikut arahan dan panduan yang diberikan. Tindakan susulan oleh murid yang tepat menunjukkan kefahaman murid terhadap penyampaian guru berkenaan isi pelajaran. 

Bahan Bantu Mengajar yang saya sediakan juga dapat menarik perhatian murid untuk fokus terhadap isi pelajaran yang hendak disampaikan. Contohnya gambar 'pekebun' telah memberi kesan untuk meneruskan isi pelajaran. Slaid MS powerpoint tentang gambar sayur juga membantu saya agar murid terus menumpukan perhatian dan faham tentang tajuk yang disampaikan.

Tetapi kelemahan yang saya nampak dalam P&P kali ini ialah bahagian penutup. Saya rasa tidak sesuai 'jigsaw puzzle' yang digunakan kerana murid tidak dapat melibat diri secara aktif dalam aktiviti ini. Murid lebih banyak melihat kerana guru yang melengkapkan 'jigsaw puzzle' tersebut. mungkin pada masa akan datang, saya perlu membuat 'puzzle' yang dibuat daripada kad, agar murid dapat melengkapkannya sendiri.

1 comment:

  1. Aktiviti pembeljaran yang menarik dan masih boleh diperbaiki.

    ReplyDelete