P&P PKJR Tahun 3


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran :
Bahasa Melayu
Kelas  :
Tahun Tiga Bakawali
Tarikh :
23 September 2011
Masa :
0850 – 0920 pagi
Tema :
Keselamatan di Jalan Raya
Tajuk :
Alat Pengekang Dan Kepentingannya
Bilangan Murid :
36 Orang
Standard Pembelajaran :
Fokus Utama
8.1 Aras 3 (i)
Aras 3
i.                     Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap.

Fokus Sampingan
4.1 Aras 3 (i)
Aras 3
i.                     Menghuraikan pandangan yang dikemukakan dengan memberikan alasan yang munasabah.

PKJR :
6.2.5
Objektif Pembelajaran :
 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat ;

1)      Membina 4 ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap berdasarkan permerhatian langkah uji kaji yang dijalankan.
2)      menghuraikan pandangan tentang kepentingan menggunakan alat pengekang dengan mengemukakan alasan yang munasabah.
3)      menyatakan akibat daripada penggunaan alat pengekang dan akibat tidak menggunakan alat pengekang.
Pengisian Kurikulum :
         i.            Ilmu – Pendidikan Moral
       ii.            Nilai – bertanggungjawab
      iii.            KBT – KB : membuat hipotesis
                        TKP : interpersonal
Sistem Bahasa :
Sistem Bahasa : Tatabahasa – kata nama
Kosa kata – kapsul bayi
                 – alat pengekang

Bahan Bantu Belajar :
Kad Imbasan Gambar, Kad Rahsia, pensel, kotak pensel, buku teks, pita pelekat.
Pengetahuan Sedia Ada :
Murid pernah pergi menggunakan alat pengekang apabila menaiki kereta bersama keluarga.Fasa
Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran
Nota
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Permulaan/
Mencungkil idea
 (3 Minit)

Menaiki Kenderaan

(memberi generalisasi)
1.       Guru meminta seorang murid ke hadapan untuk membuat aksi yang di catat dalam kad rahsia.

2.       Guru menyatakan tajuk pelajaran
1.       Murid-murid melihat aksi yang ditunjukkan oleh rakan mereka dan cuba meneka apa yang sedang dilakukan.
BBB: Kad Rahsia

KBT : menjana idea
Menstruktur/ Menstruktur semula
 (10 minit)Alat Pengekang

Bersoal Jawab1. Guru membimbing murid memahami maksud alat pengekang dan jenis-jenisnya.
2. Guru mengemukakan soalan tentang alat pengekang
Contoh:-
• Apakah yang anda tahu tentang alat pengekang?
• Bolehkah anda nyatakan contoh alat pengekang?
• Siapakah yang menggunakan alat pengekang
tersebut?
• Di manakah alat pengekang itu digunakan?
• Bagaimanakah alat pengekang tersebut digunakan?
1.    Murid menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru.

BBB : Kad Imbasan Gambar

KBT : Berbahasa
Ilmu: Kemahiran Hidup
Nilai: Kerajinan dan bekerjasama

Aplikasi Idea
 (15 minit)Membuat Ujikaji
1.    Guru meminta murid berada dalam dua kumpulan.
2.    Kumpulan satu membuat ujikaji: Letakkan 3 batang pensel di bahagian atas kotak pensel. Kemudian, tolak kotak pensel ke arah buku teks yang dipegang menegak 30cm di hadapan.
3.    Kumpulan dua membuat ujikaji: Lakukan uji kaji sama seperti kumpulan satu tetapi  dengan melekatkan pensel-pensel pada bahagian atas kotak pensel dengan menggunakan pita pelekat.
4.    Guru menyuruh murid membincangkan hasil pemerhatian mereka.
5.    Guru meminta murid membina ayat untuk melengkapkan latihan dalam buku aktiviti (m/s 20)

1.    Murid masuk ke dalam dua kumpulan.
2.    Murid membaca arahan ujikaji dengan teliti.
3.    Murid membuat ujikaji dan membuat pemerhatian atas hasil ujikaji tersebut.
4.    Murid berbincang dengan memberi pandangan tentang kepentingan memakai alat pengekang.
• Alat pengekang seperti tali pinggang keledar membantu menahan penumpang jika kenderaan berhenti secara tiba-tiba atau apabila berlaku kemalangan.
• Alat pengekang membantu mengurangkan
tahap kecederaan.
• Alat pengekang meningkatkan keselamatan pemandu dan penumpang.

5. Murid membina ayat berdasarkan pemerhatian.
BBB : pensel, kotak pensel, buku teks, pita pelekat.

Buku Aktiviti m/s 20

KBT : memerhati

Nilai : kerjasama
Refleksi/
Penutup
(2 minit)Rumusan

1.       Guru berbincang dengan murid tentang kepentingan alat pengekang.

2.       Guru merumuskan isi pelajaran

  i.            Murid berbincang tentang kepentingan alat pengekang.

 ii.            Murid mendengar rumusan daripada guru.

KBT : Menilai


Lampiran 1
Kad Imbasan Gambar
Lampiran 2
Latihan Refleksi 

Kekuatan yang terdapat di dalam pengajaran pada kali ini ialah murid dapat melibatkan diri di dalam ujikaji yang dijalankan. Murid-murid teruja untuk membuat ujikaji tersebut.Tetapi saya arahkan agar mereka membuatnya di dalam kumpulan untuk meningkatkan sikap kerjasama antara mereka. Mereka akur dan melakukannya dengan baik sekali. hasil ujikaji yang dijalankan dapat dilihat oleh semua murid dan mereka faham apa yang berlaku. Selain itu, murid juga dapat menjawab soalan-soalan yang dikemukakan tentang alat pengekang berbantukan kad imbasan yang ditunjukkan di hadapan kelas. 

 Kelemahan yang saya nampak pada pengajaran dan pembelajaran pada kali ini ialah kawalan kelas. Murid-murid bising apabila melakukan aktiviti berkumpulan. Guru perlu mengarahkan beberapa kali dan menggunakan suara yang tinggi kerana murid asyik dengan mengambil bahagian dalam melakukan ujikaji. 

Masalah ini mungkin dapat diatasi pada masa akan datang dengan membuat beberapa kumpulan kecil agar semua murid dapat terlibat secara langsung alam menjalankan aktiviti. Lagipun kelas ini memang kelas yang cerdas jadi mereka mudah menerima arahan dan melakukannya dengan baik.

No comments:

Post a Comment